ติดต่อสมัครงาน

Magic Box Asia Co., Ltd.
Ground Floor, Sethiwan Tower,
139 Pan Road, Silom, Bangrak, Bangkok,
10500, THAILAND
THAILAND.

Phone : +66 02 266 6222
Email : contact@magicboxasia.com
Careers - JOIN US !!


  • Digital Marketer

    Qualification:

    มีประสบการณ์ด้านทำโฆษณาบน Facebook คิดค้นแคมเปญโฆษณาและหาช่องทางบนสื่อเพื่อทำการโปรโมตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจทำการทดสอบหาข้อดีข้อเสียของแต่ละโฆษณาแล้วเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด สามารถวิเคราะห์ผล digital campaign ได้ หากมีประสบการณ์ดังนี้อย่างน้อย 1 ด้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ การเขียนบทความ, การออกแบบกราฟิก, การทำ media planning, การบริหารจัดการชุมชนออนไลน์

    Job Description:

    วางแผนและสร้างแคมเปญบนสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณาบน Facebook เพื่อให้บรรลุ KPI ของแต่ละแคมเปญ ทำงานร่วมกับทีมออกแบบเพื่อสร้างกราฟิกสำหรับใช้ในโฆษณา และประสานงานกับทีม game planning และ marketing เพื่อทำความเข้าใจในแต่ละแคมเปญ